close icon
Velkommen til Copykrea

Vi har opdaget, at du gennemser fra et andet sted til det, der svarer til dette websted. Vi har ikke et websted til det land, du besøger os fra, men vi har et verdensomspændende websted. Bekræft venligst hvilket websted du gerne vil besøge.


Juridisk meddelelse

Du kan læse alle vore juridiske vilkår og betingelser her

Generelle oplysninger med henblik på at opfylde forpligtelserne i lov 34/2002 af 11. juli om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel.

Selskabets navn: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adresse: C/Azorín 140, 24010 León, León, Spanien
E-mail: [email protected]
Telefon: +34 987 80 85 73
Registeroplysninger: Registrering i handelsregistret i León, bind 1324, side 180, bladnummer LE-25015, 1. indførsel.

eCommProjects Internet S.L. kan ikke holdes ansvarlig for tredjemands ukorrekte, uhensigtsmæssige, uhensigtsmæssige eller ulovlige brug af oplysningerne på Copykreas internetsider.

Der kan ligeledes på Copykreas internetsider findes links til andre sider fra tredjeparter, som eCommProjects Internet S.L. og Copykrea ikke kan kontrollere, og som ikke påtager sig ansvaret for det indhold, der måtte forekomme på de pågældende sider. Eksistensen af disse links indebærer ikke nogen form for tilknytning, fusion eller deltagelse med de tilknyttede enheder.

eCommProjects Internet S.L. påtager sig intet ansvar for det indhold eller de oplysninger, der offentliggøres af tredjeparter på vores websted copykrea.dk. I overensstemmelse med gældende lovgivning stiller eCommProjects Internet S.L. sig dog til rådighed for de juridisk kompetente myndigheder og samarbejder med henblik på at afbryde eller i givet fald trække indhold tilbage, som kan være i strid med national eller international lovgivning, krænke tredjemands rettigheder eller være i strid med sædelighed eller den offentlige orden. På samme måde skal enhver bruger, der mener, at der findes indhold på webstedet, som er omfattet af den fortjenstfulde kvalifikation, straks underrette os via de kontaktmetoder, der er nævnt ovenfor.

Selskabet eCommProjects Internet S.L. er ejer af alt indhold på hjemmesiden eller har i givet fald en licens eller tilladelse fra ejeren. Den uautoriserede reproduktion, distribution, kommercialisering eller transformation af ethvert indhold på hjemmesiden udgør en krænkelse af intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder og kan give anledning til enhver retslig eller udenretslig handling, der kan svare sig for indehaverne af rettighederne til forsvar af samme.

For at få adgang til nogle af de tjenester og/eller produkter, der tilbydes via hjemmesiden, skal du give nogle personlige oplysninger. Vi informerer dig om, at eCommProjects Internet S.L. overholder de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. Du kan få alle oplysninger herom på siden "Privatlivspolitik" på vores hjemmeside (se privatlivspolitikken her ).

For enhver form for kontrakt med Copykrea informerer vi dig om betingelserne på siden "Generelle betingelser" på vores hjemmeside (se de generelle betingelser her).

Intellektuel og industriel ejendomsret

Alt indhold på webstedet tilhører eCommProjects Internet S.L. eller er blevet overført til det af en tredjepart; under alle omstændigheder er det beskyttet af bestemmelser om intellektuel og industriel ejendomsret.
Det er forbudt at reproducere, overføre, oversætte, distribuere, tilpasse, stille til rådighed eller foretage enhver anden udnyttelse og/eller ændring, helt eller delvist, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra eCommProjects Internet S.L. af ethvert indhold på webstedet, uanset om det ejes af eCommProjects Internet S.L. eller er overdraget til den af en tredjepart. Brugen af dette websted giver ingen rettigheder til billeder, tekster, dokumenter, fotografier, tegninger, grafiske fremstillinger osv. af de produkter, der markedsføres deri, eller til de varemærker, handelsnavne, logoer eller andre karakteristiske tegn, der anvendes deri. Alt dette i henhold til bestemmelserne i det kongelige lovdekret 1/1996 af 12. april, som godkender den reviderede tekst til loven om intellektuel ejendomsret, samt lov 17/2001 af 7. december om varemærker og supplerende lovgivning om intellektuel og industriel ejendomsret.
Under ingen omstændigheder kan eCommProjects Internet S.L. holdes ansvarlig for en tredjeparts ukorrekte eller upassende brug af indholdet på dette websted eller for de konsekvenser, der kan opstå som følge af en sådan brug.
Virksomheden giver ikke nogen licens eller tilladelse til at bruge sine intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder eller nogen anden ejendom eller rettighed relateret til webstedet, tjenesterne eller indholdet af samme.

Kvalitetspolitik

eCommProjects Internet S.L. er en virksomhed, der er dedikeret til levering af avancerede tjenester i forskellige industrisektorer på nationalt og internationalt niveau:

-"Internet engros- og detailhandel og salg af tilbehør og forbrugsvarer til: computere, skole- og kontorartikler og erotiske og tilknyttede produkter. Online kopiservice".

Som et instrument til anvendelse af sin kvalitetspolitik vedtager den et ledelsessystem i overensstemmelse med virksomhedens strategiske politik i henhold til referencestandarden UNE-EN ISO 9001:2015. Ligeledes etablerer den periodisk kontrol af ledelsessystemet ved hjælp af kvalitetsrevisioner i henhold til referencestandarden for endelig at opnå officiel anerkendelse af et akkrediteret certificeringsorgan.
I forlængelse af eCommProjects Internet S.L.s udvikling og for at imødekomme kundernes og andre interessenters forventninger fremmer ledelsen kvalitet i alle sine aktiviteter med henblik på:

I den forbindelse fastlægger eCommProjects Internet S.L.s ledelse følgende retningslinjer og forpligtelser:

Ledelsen i eCommProjects Internet S.L. skal sikre korrekt implementering, udførelse og løbende forbedring af ledelsessystemets effektivitet og evne til at opnå de tilsigtede resultater inden for alle områder og aktiviteter i organisationen ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.

De specifikke kvalitetsmål er en del af eCommProjects Internet S.L.s generelle mål, som defineres hvert år og uddybes i specifikke planer eller programmer for deres opfyldelse, med definition af de ansvarlige for dem, tidsfrister for deres udførelse og de nødvendige midler til at nå dem.

Implementeringen af denne politik er alle virksomhedsmedlemmers ansvar, først og fremmest ledelsens. For at den kan forstås, anvendes og holdes ajour, forpligter ledelsen sig til at udbrede den, så alle i organisationen eller relateret til den, på alle niveauer, har den nødvendige information og uddannelse, så de kan udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i ledelsessystemet.

Ledelsen af eCommProjects Internet S.L. pr. april 2024.

Adok ledelsessystemcertificering er omfattet af certifikat 013072 Standard UNE-EN ISO 9001:2015 (se PDF).

Licens til ophavsret

eCommProjects Internet S.L. har kvalitetsmærket "Licensed Copy" fra det spanske center for reprografiske rettigheder (CEDRO), som bekræfter, at den dokumentation, der er trykt i Copykrea, er lovligt reproduceret.
Denne copyright-licens tillader udskrivning, fotokopiering og scanning af værker, der er beskyttet af copyright, såsom bøger, manualer eller avis- og magasinartikler.