close icon
Velkommen til Copykrea

Vi har opdaget, at du gennemser fra et andet sted til det, der svarer til dette websted. Vi har ikke et websted til det land, du besøger os fra, men vi har et verdensomspændende websted. Bekræft venligst hvilket websted du gerne vil besøge.


Privatlivspolitik

Vi er opmærksomme på dit privatliv. Læs vores politik omhyggeligt

Udvidede oplysninger om databeskyttelse

Enheden eCommProjects Internet S.L. overholder de gældende regler om beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger i Den Europæiske Union, især med hensyn til forordning (EU) 679/2016, kendt som den generelle forordning om databeskyttelse (RGPD) og LO 3/2018 af 5. december, beskyttelse af personoplysninger og garanti for digitale rettigheder (LOPDGDD)

Systemerne i eCommProjects Internet S.L. er udformet under hensyntagen til betydningen af de grundlæggende rettigheder for de personer, hvis oplysninger behandles, især retten til privatlivets fred og personlig ære. Derfor overholder eCommProjects Internet S.L. også lov 34/2002 af 11. juli 2002 om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel.

I overensstemmelse med de gældende bestemmelser vil samtykke givet af børn under 13 år ikke blive betragtet som gyldigt i forbindelse med informationssamfundets tjenester, og der kræves tilladelse fra forældre eller værge, når samtykket gives af mindreårige mellem 13 og 18 år.

Enheden eCommProjects Internet S.L. vil under ingen omstændigheder anmode om oplysninger fra mindreårige om deres forældres eller værges socioøkonomiske situation eller andre personlige oplysninger, som ikke er væsentlige for leveringen af tjenesterne.

Den information om databeskyttelse, som de personer, hvis oplysninger behandles af eCommProjects Internet S.L., skal være opmærksomme på, er beskrevet nedenfor.

Ansvarlig for personoplysninger

De personoplysninger, der opbevares af eCommProjects Internet S.L., henhører under ansvaret for:

Personoplysninger, der behandles

De personoplysninger, der behandles af eCommProjects Internet S.L., er:

Hvis nogen af disse oplysninger ikke leveres af den interesserede part, kan dette forhindre kontinuiteten i forholdet mellem enheden og den interesserede part.

Under alle omstændigheder er de personoplysninger, som enheden behandler, det minimum, der er nødvendigt for at nå det tilsvarende formål. (Se næste afsnit).

Opgave, hvortil personoplysninger behandles

På eCommProjects Internet S.L. kan vi behandle de oplysninger, som de interesserede parter giver os, med henblik på:

Dataopbevaringsperiode

Personoplysninger vil blive opbevaret af eCommProjects Internet S.L. inden for de grænser, der er fastsat i den gældende lovgivning baseret på de leverede tjenester, mens det kommercielle forhold opretholdes og/eller i den periode, hvor der kan være et ansvar afledt af dette forhold. Ved periodens udløb vil oplysningerne blive destrueret, og kun de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af fremtidige krav, vil blive opbevaret.

Legitimation for behandling af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger af eCommProjects Internet S.L. finder sted støttet af en eller flere af følgende legitimationer:

Optagere af dine personoplysninger

Modtagerne af dine personoplysninger, hvis det er relevant i dit tilfælde som kunde eller webbruger, vil altid være inden for rammerne af en legitim opgave, der er beskrevet i en kontrakt. Disse overførsler vil finde sted, når de er nødvendige for at levere den tjeneste, som den interesserede part har indgået kontrakt med, eller for at forbedre deres oplevelse.

Dertil kommer, at personoplysninger kan blive overført til andre virksomheder i Integra Media Group for at kunne tilbyde dig den bedste service. Hvis du også giver dit utvetydige og udtrykkelige samtykke, kan disse virksomheder behandle dine personoplysninger for at sende dig tilbud og reklamebudskaber.

De data, som eCommProjects Internet S.L. indsamler fra brugerne af sit websted, er følgende:

Den virksomhed, der kan få dine personoplysninger i dette tilfælde, fordi den yder eCommProjects Internet S.L. bistand til at vedligeholde denne side, er Integra Media Digital S.L., som er en del af IntegraMedia Group.

Hvis du ønsker at få mere at vide om de ansvarlige for behandlingen af personoplysninger, om andre kategorier af interesserede parter, som ikke er webbrugere, fordi du tilhører en af dem (du er kunde, arbejdstager, leverandør osv.), bedes du give os besked på følgende e-mailadresse: [email protected].

Opgaver til tredjelande uden for Den Europæiske Union er ikke påtænkt.

Profilering

I eCommProjects Internet S.L. oprettes automatiserede profiler udelukkende med de data, der er indhentet fra webbrugere. Dette gør det muligt for enheden at kende de gennemsnitlige karakteristika for brugerne af siden for at kunne tilbyde en digital oplevelse, der passer bedre til deres behov.

Rettigheder over dine personlige data

De interesserede parter har ret til at få bekræftet, om eCommProjects Internet S.L. behandler deres personoplysninger eller ej. Desuden har de interesserede parter ret til at få adgang til deres personoplysninger, anmode om berigtigelse af deres urigtige oplysninger eller om sletning af dem, når det er relevant. Under visse omstændigheder kan de interesserede parter også anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger og om overførsel af disse oplysninger til en anden enhed.

Hvis der opstår særlige forhold i den interesserede parts situation, kan denne også modsætte sig eCommProjects Internet S.L.s behandling af personoplysninger, hvilket vil indebære øjeblikkelig ophør af behandlingen af deres personoplysninger og destruktion af disse oplysninger, hvis den interesserede part ønsker det.

Dertil kommer, at de interesserede parter har ret til at indgive en klage til kontrolmyndigheden på området, det spanske agentur for databeskyttelse, når de mener, at deres databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket. Du kan få flere oplysninger på www.aepd.es

Hvis en interesseret part ønsker at udøve en af sine databeskyttelsesrettigheder, skal vedkommende kontakte eCommProjects Internet S.L. på følgende postadresse: C/Azorín 140, 24010 León, León (Spanien).

For yderligere oplysninger kan du sende en e-mail til adressen [email protected], hvorfra du vil modtage en formular til anmodning om at udøve dine rettigheder og det skyldige svar inden for en periode på højst en måned. Der mindes om, at eCommProjects Internet S.L. har ret til at kontrollere ansøgerens identitet med henblik på udøvelse af databeskyttelsesrettighederne.

Enheden eCommProjects Internet S.L. forbeholder sig ret til at ændre denne privatlivspolitik for at tilpasse den til fremtidige ændringer, der måtte finde sted.

Denne privatlivspolitik er gældende fra den 10. maj 2021.

Kontaktoplysninger for at udøve dine rettigheder:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Spanien). Email: [email protected]

Kontaktoplysninger for den databeskyttelsesansvarlige: [email protected]